Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-026 (Α/Α 6071) - Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
18.12.2023

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-026 (Α/Α 6071) και τίτλο "Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων".

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθεί η  λειτουργία της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Μονάδα έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, που είναι άτομα με αναπηρία και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από το ΑΕΙ.
Για το ανωτέρω έργο θα καλυφθούν δαπάνες για τις αμοιβές του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργικές ανάγκες (όπως αναλώσιμα, επισκευές, λειτουργικά έξοδα οχημάτων ΑμεΑ, κ.ά.). Επίσης προβλέπονται έξοδα δημοσιότητας και έμμεσες δαπάνες. Η ανωτέρω παρέμβαση παρέχεται σε τοπικό επίπεδο, σε Φοιτητές με Αναπηρία και άλλες Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ιδρύματος και αποτελεί συστατικό στοιχείο στήριξης. Στόχο αποτελεί η ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση των φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.