Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
5η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027
22.01.2024

Η 5η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ξεκίνησε στις 22 Ιανουαρίου του 2024. Υποβλήθηκε για έγκριση από την επιτροπή πρόταση κριτηρίων επιλογής για τις δράσεις της 4ης Εξειδίκευσης του Προγράμματος

  • 2Α.vi.1: Συμπλήρωση υποδομών του ΠΕΣΔΑ / 2Α.vi.1α: Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενες πράξεις
  • Δράση: 2Β.viii.1: Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην βελτίωση της αστικής κινητικότητας / 2Β.viii.1α: Πράξεις αστικής κινητικότητας ΣΒΑΑ Δήμου Ηγουμενίτσας - μεταφερόμενες πράξεις
  • 3.ii.1: Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου / 3.ii.1α: Οδικά έργα ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις & 3.ii.1β: Οδικά έργα ΟΧΕ Περιφέρειας Ηπείρου - τμηματοποιημένες πράξεις 
  • 4Α.vi.1: Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος για τουριστική ανάπτυξη και κοινωνική χρήση / 4Α.vi.1α: Έργα πολιτισμού ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις
  • 4Β.ια.1: Κέντρα Κοινότητας / 4Β.ια.1γ: Ίδρυση νέων Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου
  • 4Β.ια.7: Διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας / 4Β.ια.7β: Λειτουργία νέων ΤΟΜΥ στην Περιφέρεια Ηπείρου
  • 5.i.1: Χρηματοδότηση ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη / 5.i.1α: 1η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Πρέβεζας - μεταφερόμενες πράξεις & 5.i.1β: 1η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις
  • 5.i.1: Χρηματοδότηση ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη / 5.i.1γ: 2η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις

και παρακαλούμε όπως έχουμε την έγκριση ή τυχόν παρατηρήσεις της επιτροπής εγκαίρως και το αργότερο έως την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024.

Η μη αποστολή απάντησης εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου λαμβάνεται ως αποδοχή.

Μπορείτε να βρείτε την απόφαση καθώς και τα συνημμένα αρχεία αυτής στα επισυναπτόμενα αρχεία παρακάτω.

Η 5η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ολοκληρώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 2024

Μπορείτε να βρείτε την απόφαση καθώς και τα συνημμένα αρχεία αυτής στα επισυναπτόμενα αρχεία παρακάτω.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.