Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Υποβολή Στρατηγικής OXE στο πλαίσιο του Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικής ΟΧΕ του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 για την "Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου"
05.02.2024

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 περιλαμβάνεται η υλοποίηση Στρατηγικής ΟΧΕ για την προώθηση ενός νέου προτύπου χωρικής οργάνωσης της Περιφέρειας, που θα στηρίζεται στην αρχή της ολοκληρωμένης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και υποδομών, με ταυτόχρονη προστασία των στοιχείων που συνθέτουν το περιβάλλον και τοπίο της Ηπείρου.

Η γεωγραφική της θέση, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά και αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι, παραγωγή αξιόλογων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων) μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης αλλά και διαφοροποίησης των τοπικών οικονομιών με βάση και τα τοπικά πλεονεκτήματα (τουρισμός, πολιτισμός, πρωτογενής τομέας), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Με εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 υλοποιήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αρίθ. 91/3-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΑ2Δ7Λ9-922) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης για την "Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου".

Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 στην περιγραφή της δράσης 5.ii.1: Χρηματοδότηση ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές, ορίζεται ρητά η δυνατότητα να συνεχιστεί η ΟΧΕ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020, με την κατάλληλη επικαιροποίησή της. Η επικαιροποίηση αφορά στην τροποποίηση της περιοχής εφαρμογής και στην προσθήκη / τροποποίηση δράσεων. Κατά την επικαιροποίηση της στρατηγικής θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη τυχόν έργα, που θα χρηματοδοτηθούν από τις δύο (2) προγραμματικές περιόδους και ώριμα έργα.

Με την παρούσα πρόσκληση καλείται ο Χωρικός Φορέας - Περιφέρεια Ηπείρου, στην υποβολή επικαιροποιημένης Στρατηγικής για τις περιοχές εφαρμογής της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΟΧΕ «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» και τις περιοχές Βόρειας Πίνδου, Νότιας Πίνδου, Σουλίου-Αχέροντα, σύμφωνα με τα όσα προσδιορίζονται στην εμπειρογνωμοσύνη «Προτάσεις για την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων» (Ιωάννινα, 11 Οκτωβρίου 2022).

Τομέας Ενδιαφέροντος: Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση

Περίοδος Υποβολής: 5/02/2024 - 26/02/2024.

Συνημμένα άρθρου

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.