Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-035 (Α/Α 7334) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις
14.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-035 (Α/Α 7334) και τίτλο "Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις"

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης πλατφόρμας/ων στην/στις οποία/ες δύναται να φιλοξενηθούν εφαρμογές, όπως ενδεικτικά αναφέρονται κάτωθι:

 • Κέντρο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων
 • Εφαρμογές λογισμικού ανοικτού κώδικα για τις δημοτικές υπηρεσίες, με ενδεικτικές λειτουργίες:
  • Οργάνωση και διάθεση περιβαλλοντικών δεδομένων 
  • Οργάνωση και διάθεση δεδομένων χρήσεων γης και χωροταξίας 
  • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ορθολογικής κοστολόγησης - τιμολόγησης για την παροχή πόσιμου ύδατος (υποχρέωση του σχεδίου διαχείρισης υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου)
 • Ψηφιακά Πολιτισμικά Προϊόντα
 • Αναβάθμιση σε «Έξυπνα» δημοτικά κτήρια
 • Ε-marketing εκστρατεία προώθησης της πόλης
 • Δίκτυα τηλεματικής (Internet of Things για Εφαρμογές Έξυπνων Πόλεων), με ενδεικτικές λειτουργίες:
  • Έλεγχος και διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και δικτύων διανομής πόσιμου ύδατος
  • Έλεγχος και διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και δικτύων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων
  • Έλεγχος και διαχείριση μηχανισμού αποκομιδής απορριμμάτων - Έλεγχος και διαχείριση στόλου μηχανημάτων εργοταξίου και πολιτικής προστασίας.

Στον Δήμο Ιωαννιτών λειτουργεί αυτή την στιγμή ένα πλήθος εφαρμογών με σκοπό είτε την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων (Η/Υ, κινητά τηλέφωνα) είτε τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των υπηρεσιών του Δήμου. Η ανάπτυξη των εφαρμογών αυτών έχει γίνει σε διαφορετικούς χρόνους, σε πολλές περιπτώσεις σε adhoc βάση και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η ενοποίηση εφαρμογών του Δήμου Ιωαννιτών και των επιχειρήσεων αυτού σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο με την μορφή «πύλης» (portal), θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους, αφού θα γίνουν προσβάσιμες για όλους τους τύπους χρηστών (πολίτες, δημοτικοί υπάλληλοι, αιρετοί) με κοινό τρόπο, μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών ή προσωπικών υπολογιστών, επιτρέποντας τη διαλειτουργικότητά τους και απλοποιώντας τη χρήση και τη διαχείρισή τους. Η δράση περιλαμβάνεται στην Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ιωαννιτών.

Η παρούσα υποδράση αφορά την ένταξη πράξης στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 για την οποία απαιτείται για λόγους διαχειριστικούς η απόσυρσή της από το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, και πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Η πράξη που αφορά είναι «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών» με Δικαιούχο τον Δήμο Ιωαννιτών.

Περίοδος Υποβολής: 19.02.2024 έως 01.04.2024

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.