Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-033 (Α/Α 7056) - 1η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Πρέβεζας - μεταφερόμενες πράξεις
14.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-033 (Α/Α 7056) και τίτλο "1η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Πρέβεζας - μεταφερόμενες πράξεις"

Με τη συγκεκριμένη υποδράση επιδιώκονται παρεμβάσεις στο αστικό κέντρο της Πρέβεζας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού και ενεργειακά αποδοτικού πολυτροπικού συστήματος μεταφορών. Οι πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν απαιτείται να περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ή υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου.Η συγκεκριμένη δράση δύναται να περιλαμβάνει:

 • Παρεμβάσεις που σχετίζονται με:
  • τη δημιουργία πεζοδρόμων,
  • τη διαμόρφωση δρόμων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας,
  • το γεωμετρικό ανασχεδιασμό βασικών κόμβων και την κατασκευή κυκλικών κόμβων,
  • Κατασκευή υπαίθριων δημοτικών χώρων στάθμευσης.
 • Παρεμβάσεις για τη διασφάλιση συνθηκών κίνησης για τα εμποδιζόμενα άτομα και ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρίες.
 • Παρεμβάσεις για την κατασκευή / διαμόρφωση / σήμανση ποδηλατοδρόμων. Εγκατάσταση συστημάτων πληροφόρησης προς τους χρήστες του οδικού δικτύου, προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη κινδύνων και τη διαχείριση ατυχημάτων και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Η παρούσα υποδράση αφορά την ένταξη πράξης «Διαμόρφωση τάφρου Αγίου Ανδρέα», με Δικαιούχο τον Δήμο Πρέβεζας, στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027, για την οποία απαιτείται για λόγους διαχειριστικούς η απόσυρσή της από το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, και πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Περίοδος Υποβολής: 21.02.2024 έως 30.04.2024

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.