Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-037 (Α/Α 7373) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις
20.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-037 (Α/Α 7373) και τίτλο "Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις "

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία «Κέντρου για το Παιδί», αξιοποιώντας το χώρο του «Ασύλου Ανιάτων», για την ανάπτυξη και τη λειτουργία δομών κοινωνικής μέριμνας για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και μη, προσφέροντάς τους δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης, ψυχαγωγίας καθώς και άλλων συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών.

Στο πλαίσιο αυτό δύναται να χρηματοδοτηθούν:

  • Υποδομές κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ)
  • Υποδομές πολλαπλών χρήσεων, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, εργαστηρίων, γραφείων, βοηθητικών χώρων, απαραίτητων για τη λειτουργία του Κέντρου
  • Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού και άθλησης, καθώς και όργανα / παιχνίδια εξωτερικού χώρου μόνιμης εγκατάστασης
  • Εξοπλισμός υποδομής των παραπάνω, απαραίτητος για την πλήρη και σωστή λειτουργία τους (π.χ. έπιπλα, ηλεκτρικός - ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ξενοδοχειακός εξοπλισμός, κ.α.)

Η παρούσα υποδράση αφορά στην ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και δύναται να αποτελέσουν έργα τμηματοποιημένα (phasing). Η πράξη που αφορά είναι «Δημιουργία “Κέντρου για το Παιδί”» με Δικαιούχο τον Δήμο Ιωαννιτών.

Περίοδος Υποβολής: 22.02.2024 έως 05.04.2024

 

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.