Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-039 (Α/Α 7434) - Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις
27.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-039 (Α/Α 7434) με τίτλο "Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις"

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης αναμένεται η ανέγερση, επέκταση και βελτίωση των κτιριακών υποδομών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σκοπό την επίτευξη επαρκών χώρων και συνθηκών ασφαλούς παραμονής των χρηστών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων. Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των ποιοτικών και ποσοτικών ελλείψεων κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και προλαμβάνονται καταστάσεις διαρροών από την εκπαιδευτική διαδικασία ως προς την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν:

  1. Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών ή επέκταση σχολικών μονάδων Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (και εξοπλισμός σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή του από τον αρμόδιο φορέα)
  2. Βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών των ανωτέρω σχολικών μονάδων ώστε αθροιστικά να αίρονται οι κάτωθι ελλείψεις και προβλήματα
  • Απαιτούμενες επεμβάσεις θεραπείας ή αντικατάστασης που αφορούν σε εμφανιζόμενες φθορές και βλάβες λόγω παλαιότητας των υποδομών, π.χ.:
  • προβλήματα δομικών στοιχείων των κτισμάτων που αφορούν στον φέροντα οργανισμό, τοίχους πλήρωσης ή δομικών στοιχείων περιφράξεων αύλειων χώρων
  • προβλήματα αποκόλλησης, αποσάθρωσης λόγω έλλειψης ή φθοράς επικαλύψεων, υγρομονώσεων, υδρορροών
  • προβλήματα δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης ή ηλεκτρισμού
  • ελλείψεις σε θέματα διαμόρφωσης και ασφαλούς χρήσης αύλειων χώρων, προβλήματα απορροής όμβριων κ.α.
  • Εγκατάσταση ή επέκταση συστήματος πυρόσβεσης
  • Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας
  • Προσθήκη ή βελτίωση υποδομών για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στη σχολική μονάδα (ράμπες, ανελκυστήρας, χώρος υγιεινής, αίθουσα ηρεμίας)

Η παρούσα υποδράση αφορά στην ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και δύναται να αποτελέσουν έργα τμηματοποιημένα (phasing). Η πράξη που αφορά είναι «Ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου ειδικού δημοτικού σχολείου και 1ου ειδικού νηπιαγωγείου Άρτας» με Δικαιούχο τον Δήμο Αρταίων.

Περίοδος Υποβολής: 04.03.2024 έως 08.04.2024

 

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.