Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ημερήσια διάταξη της 1ης συνεδρίασης Eπιτροπής Παρακολούθησης
11.06.2015

Την Παρασκευή 12/6/2015 στα Ιωάννινα (στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Du Lac) θα πραγματοποιηθεί η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2020.

 

1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

2. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης

  • κα Καραμούτσου, στέλεχος Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020,

  • κα Παπανικολάου, προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

4. Περιφερειακές Στρατηγικές

  • Έξυπνη εξειδίκευσηκ Τζιάλλας, στέλεχος Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
  • Κοινωνική Ένταξη & Ρομακα Κολοβού,στέλεχος Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

5. Εξειδίκευση Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος

  • κ Μπαλτογιάννης, προϊστάμενος Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
  • κα Τσιτουρίδου, στέλεχος Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

6. Κριτήρια επιλογής πράξεων Επιχειρησιακού Προγράμματος

κ Ματσάγκας, στέλεχος Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

7. Περιφερειακή Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020

  • κα Γκόσιου, στέλεχος Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
  • κ Παπαμιχαήλ, στέλεχος Μονάδας Γ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
  • κ Ντέμος, προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον πολίτη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

8. Βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Εθνική Αρχή Συντονισμού)

9. Παρουσίαση προόδου κάλυψης αιρεσιμοτήτων (Εθνική Αρχή Συντονισμού)

10. Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ – αιρεσιμότητα 7 «στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος» (Εθνική Αρχή Συντονισμού)

11. Ενημέρωση για το περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης (Εθνική Αρχή Συντονισμού)

12. Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Εθνική Αρχή Συντονισμού)

13. Συζήτηση

14. Αποφάσεις – Συμπεράσματα 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.