Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δημιουργία Αφίσας για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από ΕΚΤ, ΕΚΤ & ΠΑΝ, ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, ΕΔΕΤ
24.03.2016
Βάσει του γενικού κανονισμού 1303/2013 για όλες τις πράξεις του ΕΚΤ (αλλά και για αυτές του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής κάτω από 500.000 €) απαιτείται ο δικαιούχος να τοποθετεί αφίσα σχετική με το έργο σε σημείο ορατό από το κοινό. Το ίδιο ισχύει και για τις ειδικές υπηρεσίες (ως δικαιούχοι τεχνικής βοήθειας) αλλά και κυρίως για τους φορείς υλοποίησης. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι στην περίοδο 2014-2020, ένας πολύ μεγάλος αριθμός φορέων, από επιτελικές και ειδικές υπηρεσίες έως σχολεία και κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα, έως ακόμα τον κάθε άνεργο πτυχιούχο που έκανε δική του επιχείρηση μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει να έχει σχετική αφίσα. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διευκολύνθεί το έργο διαχειριστικών αρχών και δικαιούχων όσον αφορά στις σχετικές οδηγίες επικοινωνίας και στον έλεγχο των φορέων υλοποίησης, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) προχωρήσε στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη δημιουργία προτύπου αφίσας. Μάλιστα, συμφωνήθηκε με την ΕΥΣΣΑ, η εφαρμογή αυτή να παράγει πρότυπα αφισών όχι μόνο για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ αλλά και για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΔΕΤ, υιοθετώντας σε κάθε περίπτωση μία διαφορετική εικαστική προσέγγιση που να συνάδει με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε Ταμείου. Το έργο κρίθηκε σκόπιμο για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και προκειμένου να επιτευχθεί ένα επίπεδο ομοιογένειας στην επικοινωνία, στοιχείο σημαντικό για την αναγνωρισιμότητα του ρόλου της ΕΕ, των Ταμείων, αλλά και των επιμέρους δράσεων. Στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι θεωρούμε απαραίτηση και τη δική σας συμβολή για την οριστικοποίηση της εφαρμογής αυτής, την θέτουμε από σήμερα και έως την Παρασκευή 18 Μαρτίου σε πιλοτική λειτουργία. Παρακαλούμε στο διάστημα αυτό να κάνετε κάποιες δοκιμές της εφαρμογής - λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια χρήση της θα γίνει από τους δικαιούχους σας και τους φορείς υλοποίησης – και να μας στείλετε οποιαδήποτε παρατήρηση έχετε (πχ όσον αφορά την ευκολία χρήσης, τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες, κάποιο στοιχείο που δεν έχει προβλεφθεί, οτιδήποτε). Την εφαρμογή θα βρείτε προσωρινά αναρτημένη στο σύνδεσμο https://eysekt.gospelcreative.com/ Επίσης, συνοπτικές οδηγίες χρήσης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.