Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της Αυτεπιστασίας
01.04.2016
Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας έχει ως στόχο την εξασφάλιση της συμβατότητας των ακολουθούμενων διαδικασιών από τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. με τις απαιτήσεις για την αποτελεσματική εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Έγγραφο αποστολής  Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της Αυτεπιστασίας

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.