Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
1η τροποποίηση πρόσκλησης Μέτρου 16
02.08.2018

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 6778/02.08.18  1η τροποποίηση της  1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης

για το  Υπομέτρο 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» (Δράση 1 - Δράση 2) και για το Υπομέτρο 16.1 - 16.5

«Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»

(Δράση 1 – Δράση 2) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. (ΑΔΑ: 6ΗΞΙ4653ΠΓ-1ΣΥ)

 

Επισημαίνεται ότι

  1. παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης έως 22/10/2018.
  2. Αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1.3 Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής.

1η τροποποίηση πρόσκλησης Μέτρου 16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ 16.1 – 16.2 ΚΑΙ 16.1 – 16.5 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014 – 2020 - Επανάληψη στο ορθό

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.