Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 4.3.1./ΕΥΔΠ_87 - 4η τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ηπείρου για τη Δράση 4.3.1. "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων"
24.07.2017
Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ηπείρου για τη δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα (Πρόσκληση 4.3.1./ΕΥΔΠ_87) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων", για την τροποποίηση της λήξης υποβολής προτάσεων μέχρι 31/3/2020
Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 4.3.1./ΕΥΔΠ_87 (1η)
Α/Α ΟΠΣΑΑ :
Μέτρο 04 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)» Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Δυνητικοί φορείς : - Περιφέρεια Ηπείρου - Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 24/9/2018 - Λήξης : 31/3/2020 Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 4.610.000 €
Πρόσκληση Συνημμένα Πρόσκλησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.