Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προσκλήσεις LEADER για Ιδιωτικά έργα στην Περιφέρεια Ηπείρου
04.07.2019
Δημοσιεύθηκαν και επισυνάπτονται οι προσκλήσεις για ιδιωτικές επενδύσεις από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα συνημμένα έγγραφα των προσκλήσεων και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων δίνονται : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Τηλέφωνο : 2651036686 – αρμόδιοι κ. Μώκος Ηλίας – Καρακώστα Κατερίνα Site :  http://www.epirussa.gr 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» 1η τροποποίηση πρόσκλησης ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» 2η τροποποίηση πρόσκλησης ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ:  8/10/2019 και ώρα 15:00 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε. Τηλέφωνο : 2682089150 – αρμόδιοι κ. Γεωργίου Ιωάννης - Σταμάτη Ανθή Site : http:// www.etanam.gr 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (Αριθμ.Πρωτ.: 264/26-6-2019)στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ:  30-09-2019 και ώρα 15:00 Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων Ι.Ε. Leader (Λήξη 30/08/2019-15:0) Πρόσκληση Ι.Ε. Leader (Λήξη 30/09/2019-15:00)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.