Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 109/2021 (Α/Α 5002) «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022»
22.07.2021

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 109/2021 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022»

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 109/2021

Α/Α ΟΠΣ : 5002

Άξονας Προτεραιότητας : (05) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ09) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε.

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 2/08/2021 - Λήξης : 31/08/2021 
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 500.000€

Διαδικασία Αξιολόγησης : Άμεση

Συνημμένα Πρόσκλησης

22/07/2021Πρόσκληση Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.