Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 (1η) (Πρόσκληση Αγροτικής Ανάπτυξης ) -Παράταση
24.07.2017
Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις".
Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 (1η)
Α/Α ΟΠΣΑΑ :
Μέτρο 04 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)» Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας» Δράση 4.3.4 : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» Δυνητικοί φορείς : Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 16/8/2017 - Λήξης : 29/9/2017 27/10/2017 Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 2.400.000 €
Πρόσκληση Πρόσκληση Συνημμένα Πρόσκλησης Διευκρινήσεις πρόσκλησης - Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Ανακοίνωση για την αξιολόγηση Προσωρινός πίνακας αξιολόγησης Επικαιροποιημένος Πίνακας Κατάταξης Αξιλογημένων Προτάσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.