Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προσκλήσεις LEADER για Δημόσια έργα στην Περιφέρεια Ηπείρου
23.05.2018
Στα πλαίσια υλοποίησης του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξη (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 έχουν εγκριθεί για την Περιφέρεια Ηπείρου  δυο τοπικά προγράμματα
  • για περιοχές του Ν. Ιωαννίνων και Ν. Θεσπρωτίας της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»
  • για περιοχές του Ν. Άρτας και Ν. Πρέβεζας της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε.»
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις δημοσίου χαρακτήρα και δράσεις ιδιωτικών επενδύσεων. Δημοσιεύθηκαν και επισυνάπτονται οι προσκλήσεις για έργα δημόσιου χαρακτήρα από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα συνημμένα έγγραφα των προσκλήσεων και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων δίνονται : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Τηλέφωνο : 2651036686 – αρμόδιοι κ. Μώκος Ηλίας – Καρακώστα Κατερίνα Site :  http://www.epirussa.gr ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε. Τηλέφωνο : 2682089150 – αρμόδιοι κ. Γεωργίου Ιωάννης - Σταμάτη Ανθή Site : http:// www.etanam.gr Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων Δ.Ε. Leader - 3η τροποποίηση (Λήξη 22/10/2018) Πρόσκληση Δ.Ε Leader (19.2_ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) (Λήξη 31/10/2018)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.