Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων
09.10.2018

 

 

Τίτλος Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων
Φορέας Υλοποίησης Δήμος Αρταίων
Προϋπολογισμός 416.520
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Περιγραφή Ο Δήμος Αρταίων θα προβεί στη λειτουργία δύο δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: α) Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου β) Κοινωνικό Φαρμακείο. Οι εν λόγω Δομές θα λειτουργούν προς όφελος των ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου και κυρίως αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, δημιουργώντας ένα συνεκτικό δίκτυο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
Στόχοι Οι δομές παροχής βασικών αγαθών θα υποστηρίξουν άμεσα άτομα και νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Αρταίων και βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη. Σκοπός της ίδρυσης και της λειτουργίας των δομών αυτών είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ευάλωτων ομάδων τοπικού πληθυσμού και ο περιορισμός του φαινομένου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, με τελικό στόχο την ομαλή επανένταξη των ωφελούμενων στην κοινωνία. Οι δομές οργανώνονται στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης που προωθεί ο Δήμος, η σκοπιμότητα των οποίων επιβεβαιώνεται από την αυξημένη ζήτηση από δημότες, μη ικανούς να καλύψουν πλέον πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης.
Αποτελέσματα Τα αναμενόμενα οφέλη της Πράξης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 

  • Βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους σε βασικές υπηρεσίες όπως υγειονομική περίθαλψη, σίτιση, ένδυση κλπ
  • Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των υφιστάμενων και νέων δομών και ενίσχυση της διασύνδεσης αυτών στους τομείς κοινωνικών υπηρεσιών και απασχόλησης, δραστηριοποιώντας φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις
  • Δημιουργία δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης
  • Αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
  • Ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας και ενίσχυση εθελοντισμού στην τοπική κοινωνία
  • Μείωση των ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας και αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης αυτών.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.