Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018
09.10.2018
Τίτλος Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018
Φορέας Υλοποίησης Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΠΘ, Τομέας Παιδείας
Προϋπολογισμός 415.745,00
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Περιγραφή Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018. Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Η Πράξη αφορά στη στελέχωση των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν καθώς και με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης.
Στόχοι Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των ΑΜΕΑ είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των ΑΜΕΑ κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Αποτελέσματα Αναμενόμενα οφέλη πράξης η μείωση της σχολικής αποτυχίας των μαθητών και της διαρροής (πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου) των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η επίτευξη ομαλότερης ενσωμάτωσής τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μέσω της πράξης επωφελούνται 32 άτομα.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.