Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών
09.10.2018
Τίτλος Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών
Φορέας Υλοποίησης Οργανισμός Κοιν/κης Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννίνων
Προϋπολογισμός 224.640,00
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Περιγραφή Δημιουργία Δομής- Κέντρο Κοινότητας- στο Δήμο Ιωαννιτών το οποίο εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Ιωαννιτών, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες- με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας αναφορικά με υπηρεσίες και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα προς όλους τους πολίτες. Επίσης, πέρα από τη διάχυση της πληροφορίας, το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών παρέχει και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης.
Στόχοι Η δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Ιωαννιτών καλείται να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των φαινομένων του κοινωνικού αποκλεισμού, της δυσκολίας πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά, της έλλειψης ενημέρωσης για παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και των διαδικασιών πρόσβασης σε αυτές. Επιπλέον Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών θα συνεισφέρει στην ενεργό στήριξη των υπηρεσιών που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης, στη στήριξη Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, στη δημιουργία συνεταιρισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, μέσω διασύνδεσης των ωφελουμένων με τις υπηρεσίες, παροχής πληροφόρησης και υποστήριξης στην προετοιμασία τυχόν απαραίτητων εγγράφων για τη συμμετοχή στις δράσεις απασχόλησης.
Αποτελέσματα Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών στοχεύει στην εξυπηρέτηση 3.000 ατόμων του γενικού πληθυσμού του Δήμου Ιωαννιτών. Ειδικότερα στοχεύει στην εξυπηρέτηση των ομάδων του Δήμου Ιωαννιτών που έχουν δυσκολία, κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης, πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά, σε άτομα που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, στις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και βλέπουν μέρα με τη μέρα το επίπεδο διαβίωσής τους να φθίνει. Η δράση του Κέντρου κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών θα απευθύνεται και σε ειδικότερες ομάδες στόχου του Δήμου Ιωαννιτών που βιώνουν φαινόμενα απόλυτης φτώχειας, σε πληθυσμούς Ρομά και σε Μετανάστες.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.