Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017
09.10.2018
Τίτλος Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017
Φορέας Υλοποίησης ΕΕΤΑΑ ΑΕ
Προϋπολογισμός 4.747.096,53
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Περιγραφή Μέσω της πράξης παρέχεται η διάθεση θέσεων υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, για το έτος 2016-2017, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην Περιφέρεια Ηπείρου. Οι ωφελούμενοι είναι μητέρες, καθώς και άνδρες που έχουν την επιμέλεια τέκνων και η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher), που λαμβάνει από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
Στόχοι Σημαντικές ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται αναφορικά με τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα συνεχιζόμενα στερεότυπα του φύλου ως προς διάφορα επαγγέλματα αποτελούν τροχοπέδη για την ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και την πλήρη κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη. Η δυσκολία πρόσβασης στην απασχόληση επιτείνεται από τις οικογενειακές υποχρεώσεις που δεσμεύουν τη γυναίκα ως προς το ωράριο εργασίας και τη συμμετοχή της στη δια βίου μάθηση Η πράξη συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους.
Αποτελέσματα Ωφελούμενες της πράξης είναι γυναίκες εργαζόμενες με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις οι οποίες επιθυμούν την επαγγελματική τους ανέλιξη και τη διατήρηση της απασχολησιμότητας τους, καθώς και άνεργες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι άνδρες που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους. Οι ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές ωφέλειες της πράξης είναι: Η αύξηση της απασχολησιμότητας των γυναικών, η προώθηση των ίσων ευκαιριών, η αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των ωφελούμενων και των οικογενειών τους. Μέσω της πράξης 1.783 άτομα αποδεσμεύτηκαν από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.