Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κατασκευή πολυδύναμου κτιρίου για τη στέγαση νέων τμημάτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
09.10.2018

 

 

 

Τίτλος Κατασκευή πολυδύναμου κτιρίου για τη στέγαση νέων τμημάτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Φορέας Υλοποίησης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Προϋπολογισμός 3.957.902,49
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή (ολοκλήρωση), την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού γραφείων και εργαστηριακού εξοπλισμού λειτουργίας του κτιρίου (καθίσματα αιθουσών, εργαστηριακοί πάγκοι, απαγωγές εστίες κλπ), καθώς και την προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και επιστημονικών οργάνων, τα οποία θα τοποθετηθούν και θα συμβάλλουν στην άρτια και ασφαλή λειτουργία του Πολυδύναμου κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Στόχοι Η ολοκλήρωση της κατασκευής και η προμήθεια του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού και οργάνων καλύπτει την αναγκαιότητα του πολυδύναμου κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών, ώστε να λειτουργήσει άρτια και ασφαλώς το κτίριο για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος.
Αποτελέσματα Ωφελούμενοι από την υλοποίηση του έργου είναι οι 130 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών οι οποίοι θα έχουν στη διάθεση τους νέο κτίριο με σύγχρονα και ασφαλή εργαστήρια, εξοπλισμό και αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος που θα αξιοποιήσει τους συγχρόνους ερευνητικούς και εργαστηριακούς χώρους και τον εξοπλισμό αυτών.
 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.