Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β' φάση)
09.10.2018

 

 

 

Τίτλος Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β' φάση)
Φορέας Υλοποίησης Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας
Προϋπολογισμός 2.800.000,00
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Το Μεγάλο Θέατρο στην Νικόπολη της Πρέβεζας έχει αποκαλυφθεί σε σημαντικό τμήμα του και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά αρχαία θέατρα του ελλαδικού χώρου και από τα λίγα αμιγώς ρωμαϊκά. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα πραγματοποιηθούν έργα αντιστήριξης και αποκατάστασης ετοιμόρροπων τμημάτων του (Σκηνή, αναλήμματα, περιμετρικός τοίχος και στοά, είσοδοι, κοίλο) καθώς και διαμορφώσεις (διάδρομοι του κοίλου) και εργασίες ανάδειξης, προκειμένου το μνημείο να καταστεί αναγνώσιμο και επισκέψιμο για το κοινό. Η Πράξη εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου».
Στόχοι Η αποκατάσταση φθορών, που έχει υποστεί το μνημείο, και η λήψη μέτρων για την αποτροπή της επιπλέον επιβάρυνσής του, εξασφαλίζει διαχρονικά τη προστασία του. Ακόμη, η αναγνωσιμότητα που θα επιτευχθεί θα αναδείξει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και του.
Αποτελέσματα Το έργο αναμένεται να προβάλει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του εν λόγω μνημείου, να ενισχύσει την αναγνωσιμότητα του και να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών επίσκεψης. Σε δεύτερο επίπεδο επιδιώκεται η σύνδεσή του μνημείου με ένα, υπό διαμόρφωση, δίκτυο επισκέψιμων αρχαιολογικών πυρήνων του αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης, αλλά και των υπόλοιπων αρχαιολογικών χώρων – θεάτρων, στο πλαίσιο της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου». Με την περαίωση του έργου, τέλος, θα αναβαθμιστούν οι πολιτιστικές υποδομές του Νομού, καθώς και η αύξηση των τουριστών και των ειδικευμένων επιστημόνων που θα το επισκεφθούν, γεγονός που -σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων, εποχιακών και μονίμων, θέσεων εργασίας- θα ενισχύσει την τοπική οικονομία.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.