Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας
09.10.2018

 

 

 

 

Τίτλος Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας
Φορέας Υλοποίησης Περιφέρεια Ηπείρου
Προϋπολογισμός 29.918.672,09
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των δικτύων συλλογής αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα, την μεταφορά και την επεξεργασία τους από την επέκταση της ΕΕΛ Ηγουμενίτσας και την διάθεσή τους.
Στόχοι Η κατασκευή του έργου απαιτείται για την κάλυψη του οικισμού Συβότων που ανήκει στα έργα Γ’ προτεραιότητας της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, καθώς και την προστασία των ακτών του Ιονίου.
Αποτελέσματα Το έργο συμβάλλει στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Η αποχέτευση των εν λόγω οικισμών θα διασφαλίσει τη δημόσια υγεία της ευρύτερης περιοχής, δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη ανεπεξέργαστων λυμάτων στο έδαφος ή στα ρέματα και τη θάλασσα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές εστίες μόλυνσης και μετάδοσης ασθενειών. Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων εγγυάται την υψηλή ποιότητα των εκροών με άμεση συνέπεια την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την ανάδειξη του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται ότι θα ανέρθει σε 21.000 άτομα.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.