Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών των πρώην Δήμων Αμβρακικού (νυν Δήμος Αρταίων) και Αράχθου (νυν Δήμου Νικολάου Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου
09.10.2018

 

Τίτλος Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών των πρώην Δήμων Αμβρακικού (νυν Δήμος Αρταίων) και Αράχθου (νυν Δήμου Νικολάου Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου
Φορέας Υλοποίησης Περιφέρεια Ηπείρου
Προϋπολογισμός 13.839.486,13
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου λυμάτων 42.650,80 μέτρων στους οικισμούς Ανέζας, Καλογερικού, Ψαθοτοπίου, Αγ. Παρασκευής, Ανθότοπου και Κολομοδίων, καθώς και την επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Νεοχωρίου στο Δήμο Ν. Σκουφά.
Στόχοι Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων εγγυάται την προστασία της δημόσιας υγείας και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
Αποτελέσματα Η επεξεργασία των αστικών λυμάτων ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής, τα οποία διοχετεύονται σήμερα σε βόθρους οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι απορροφητικοί θα επιφέρει την γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του οικιστικού συγκροτήματος. Το έργο επίσης θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας της ευρύτερης περιοχής, δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη ανεπεξέργαστων λυμάτων στο έδαφος ή στα ρέματα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές εστίες μόλυνσης και μετάδοσης ασθενειών. Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων εγγυάται την υψηλή ποιότητα των εκροών με άμεση συνέπεια την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται ότι θα ανέρθει σε 4.100 άτομα.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.