Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Άρση αναστολής προθεσμιών δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020
25.02.2021

Με την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 510/24-2-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΡΘ7Λ9-9ΥΝ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου προχωρά στην άρση της αναστολής των προθεσμιών δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

Η ανωτέρω απόφαση αποτελεί ανάκληση της προηγούμενης απόφασης (αρ. πρωτ. 2831/6.11.2020 - ΑΔΑ: Ψ2ΡΚ7Λ9-Β0Μ) και σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των προθεσμιών που αναφέρονται στις ανωτέρω προσκλήσεις από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσής της.

Απόφαση

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.