Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Αποφάσεις έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών
12.05.2020
Αποφάσεις έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.  32η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (220-28/01/2020)  31η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (220-28/01/2020) 30η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (220-28/01/2020) 29η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (220-28/01/2020) 28η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (220-28/01/2020)  27η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (220-28/01/2020) 26η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (3360-03/12/2019)  25η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2918-17/10/2019) 24η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2571-17/9/2019) 23η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (1730-7/6/2019) 22η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (1109-09/04/2019) 21η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (889-18/03/2019)  20η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (284-29/1/2019) 19η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (3040-09/11/2018) 18η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2782-19/10/2018) 17η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2154- 03/08/2018) 16η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2087- 27/07/2018) 15η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (1125- 09/05/2018) 14η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (800- 05/04/2018) 13η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (528 - 07/03/2018) 12η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (127 - 19/01/2018) 11η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (3489 - 20/12/2017)  10η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2933 - 3/11/2017) 9η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2399 - 19/9/2017) 8η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (1849 - 13/7/2017) 7η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (1474 - 17/6/2017) Οι παρακάτω αποφάσεις δεν βρίσκονται σε ισχύ λόγω αλλαγής του Θεσμικού πλαισίου.

6η Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ένταξη εγγεγραμμένων από 16-9-2016 έως 29-12-2016)

5η Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ένταξη εγγεγραμμένων από 6-7-2016 έως 15-9-2016)

4η Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου. (ένταξη εγγεγραμμένων από 14-6-2016 μέχρι 5-7-2016)

3η Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου. (ένταξη εγγεγραμμένων από 10-5-2016 μέχρι 13-6-2016)

2η Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου. (ένταξη εγγεγραμμένων από 14-4-2016 μέχρι 09-5-2016)

1η Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου. (ένταξη εγγεγραμμένων μέχρι 13-4-2016)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.