Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Kαταχώρηση δεδομένων στο ΟΠΣ που δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.anaptyxi.gov.gr
30.10.2018

Το www.anaptyxi.gov.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Στην σελίδα www.anaptyxi.gov.gr δημοσιοποιούνται βασικά στοιχεία των έργων (τίτλος, περιγραφή, δείκτες, κλπ) του ΕΣΠΑ και τροφοδοτείται από τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Για το σκοπό αυτό, με το παρόν δίνονται οδηγίες με βασικούς κανόνες γραφής και παραδείγματα ώστε οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται να γίνονται αντιληπτές από το ευρύ κοινό.

Οδηγίες για καταχώρηση δεδομένων στο ΟΠΣ που χρησιμοποιούνται απο το anaptyxi.gov.gr

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.