Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Στρατηγικές

Στρατηγικές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τα Επιχειρησιακά Προγράμματα τις περιόδου 2014 – 2020 έχοντας σας στόχο την «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής» για όλες τις Περιφέρειες της Ένωσης.

Για να προσδιοριστούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσα από διαβούλευση με όλους του τοπικούς φορείς, ανέπτυξε Στρατηγικές σε δύο βασικούς τομείς.

Α) Στον τομέα της οικονομίας, η Στρατηγική η οποία περιγράφει που πρέπει να κατευθυνθεί η παραγωγική δραστηριότητα ώστε να υπάρξουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, ονομάζεται "Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης".

β) Στον τομέα της κοινωνικής συνοχής, η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση, στην κοινωνία όλων των ομάδων και στην αντιμετώπιση της φτώχειας. Για  το σκοπό αυτό εκπονήθηκαν η "Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας & του κοινωνικού αποκλεισμού" και η Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ρομά". Επίσης συντάσσεται μελέτη για την "Διάγνωση των αναγκών της Περιφερειακής αγοράς εργασίας".

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS

Περιφερειακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας & του κοινωνικού αποκλεισμού

Διάγνωση των αναγκών της Περιφερειακής αγοράς εργασίας

  • Επικαιροποίηση Μελέτης Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου

Υπόδειγμα συμπλήρωσης παραστατικών πληρωμής από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) 

ΕΥ ΟΠΣ

Μελέτη Επικαιρότητας

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.