Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Λογότυπα - Σηματοδότηση

Για τους σκοπούς της ενιαίας και ομοιόμορφης παρουσίασης σύμφωνα με τον επικοινωνιακό οδηγό για το πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 δημιουργήθηκαν τα απαιτούμενα λογότυπα και υποδείγματα για την δημιουργία banner, post, επιστολόχαρτων κλπ τα οποία μπορείτε να μεταφορτώσετε απά τα συνημμένα έγγραφα

Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.