Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Άξονας: 4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €14,182,099.07
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €14,182,099.07
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και την προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες κλινικής λειτουργίας της προσθήκης πενταορόφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Επιπρόσθετα πρλαμβάνονται: 1)Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού: Προσωπικοί Η/Υ , περιφερειακά και ηλεκτρονικός εξοπλισμός για το computer room του νέου κτιρίου. 2)Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού : Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κλινική λειτουργία των μονάδων του νέου κτιρίου. 3)Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού: Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την ξενοδοχειακή κάλυψη του νέου κτιρίου.

Κρισιμότητα

Η υλοποίηση της Πράξης είναι απολύτως αναγκαία διότι αφορά εκτός από την ολοκλήρωση της 5οροφης επέκτασης του ΠΓΝΙ και στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και ηλεκτρονικού) για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας. Η υλοποίηση της Πράξης θα έχει τα παρακάτω αποτελέσματα και εκκροές: 1. Την κάλυψη βασικών και αναγκαίων απαιτήσεων στην παροχή υπηρεσιών υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου 2. Την συμπλήρωση της λειτουργικής υποδομής του νοσοκομείου σε όλα τα επίπεδα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης 3.Την επέκταση και εγκατάσταση νέων και εξειδικευμένων ιατρικών πρακτικών και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες τεχνολογικές και ιατρικές εξελίξεις. 4.Την βελτίωση της αποτελεσματικότητας, παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με τον εκσυγχρονισμό συστημάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας και την προσαρμογή στην ψηφιακή τεχνολογία.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στα παραδοτέα συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή κτιρίου πέντε ορόφων και υπογείου (οικοδομικές εργασίες και εργασίες πολιτικού μηχανικού), η εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και βασικών ιατρικών εγκαταστάσεων (Η/Μ εργασίες). Επίσης στα παραδοτέα της πράξης συμπεριλαμβάνεται όλος ο απαραίτητος ιατροτεχνολογικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός που κρίνεται αναγκαίος για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του. Η Φάση Β περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες εργασίες της εργολαβίας καθώς και την προμήθεια του εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού.

Δείκτες Εκροών
  • T1626.Μονάδες υγείας που βελτιώνονται
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1649.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ)
Βίντεο σχετικά με το έργο

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.