Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κατασκευή και Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων (Β ΦΑΣΗ)
Άξονας: 4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €712,451.09
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €712,451.09
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται οι αναγκαίες εργασίες αναβάθμισης του Υποσταθμού του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του νέου κτιρίου με το δίκτυο της Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) καθώς και η προμήθεια - εγκατάσταση, του απαραίτητου για την λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου αντιμετώπισης του αλκοολισμού και της κρήσης των Χρηστών Ναρκωτικών, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
Κρισιμότητα
Με τη δημιουργία του Πολυδύναμου Κέντρου θα βελτιωθούν οι υπηρεσιών υγείας , ψυχικής υγείας και πρόνοιας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της Περιφέρειας Ηπέιρου που ειναι τα εξαρτημένα άτομα.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Ενεργειακά αναβαθμισμένος Υποσταθμός και εγκατεστημένος ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του Πολυδύναμου Κέντρου.
Δείκτες Εκροών
  • T1626.Μονάδες υγείας που βελτιώνονται
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1649.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.