Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Π. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Άξονας: 4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,828,131.37
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,828,131.37
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για το Τ.Ε.Π (Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών) του Νοσοκομείου Φιλιατών στην Ηγουμενίτσας συνολικής επιφάνειας 4.600 τμ που συνδέεται λειτουργικά με το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Συγκεκριμένα η προμήθεια συμπεριλαμβάνει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ξενοδοχειακό εξοπλισμό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό προκειμένου το ΤΕΠ να είναι πλήρως λειτουργικό όσον αφορά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών ενηλίκων και παιδιών, την βραχεία νοσηλεία ενηλίκων και παιδιών, την διενέργεια χειρουργείων μικρής κλίμακας, την εκτέλεση διαγνωστικών και απεικονιστικών εργαστηριακών εξετάσεων και των υποστηρικτικών υποδομών (φαρμακείο, κεντρική αποστείρωση, διοίκηση, εφημερία προσωπικού, τεχνικά συνεργεία, παρασκευή και διανομή φαγητού κλπ). Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού θα εξασφαλίσει την πλήρης ανάπτυξη 25 νοσοκομειακών κλινών και θα υποστηρίξει την έκτακτη αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών του Νομού Θεσπρωτίας και της παραλιακής τουριστικής περιοχής νότια της πόλης της Ηγουμενίτσας.

Κρισιμότητα

Η Πράξη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού (ιατροτεχνολογικός, ξενοδοχειακός και ηλεκτρονικός) για την λειτουργική υποστήριξη και την έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Με το 1ο υποέργο θα παραδοθούν συνολικά 97 είδη, με το 2ο υποέργο θα παραδοθούν 2 είδη και με το 3ο υποέργο θα παραδοθούν 25 είδη. Σε κάθε είδος αντιστοιχούν περισσότερες από μία ποσότητα

Δείκτες Εκροών
  • T1626.Μονάδες υγείας που βελτιώνονται
Βίντεο σχετικά με το έργο

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.