Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Kέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €650,000.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €650,000.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου

Tο Κέντρο  Hμερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας λειτουργεί σε παραχωρηθέν από τον Δήμο Πρέβεζας στην Νέα Δημ. Κοινωφελή Επιχείρηση (ΝΕΔΗΚΕΠ) κτίριο επιφανείας 200,45 τ.μ., που βρίσκεται στη περιοχή του πάρκου Νεάπολης του Δήμου Πρέβεζας. Απασχολεί 4 εργαζόμενους και έναν εξωτερικό συνεργάτη - γιατρό και παρέχει  υπηρεσίες φροντίδας σε 20 ωφελούμενους   - ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ) και το περιβάλλον που τους φροντίζει αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει, επειδή εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας .Με το εν λόγω έργο θα χρηματοδοτηθεί η μισθοδοσία των προσωπικού ΙΔΟΧ (1 Νοσηλευτής, 1 βοηθητικό προσωπικό, 2 Κοινωνικοί φροντιστές) και ένας γιατρός (παθολόγος ή ψυχίατρος). Επίσης, μέχρι το ποσό του 30% επί της μισθοδοσίας θα καλυφθούν και τα λειτουργικά έξοδα της δομής.

Κρισιμότητα

  Το πρόγραμμα ΚΗΦΗ αποτελεί ένα σημαντικό έργο κοινωνικής προσφοράς από το Δήμο Πρέβεζας προς τους δημότες του, που υλοποιείται μέσω της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του, γιατί απευθύνεται σε  ηλικιωμένα άτομα , που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ) και το περιβάλλον που τους φροντίζει αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει, επειδή εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας. Λόγοι που οδηγούν στην αναγκαιότητα της συγκεκριμένης δομής είναι και οι εξής: - Η αύξησης του προσδοκώμενου επιβίωσης, υπάρχουν όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι.                                                                                                                                                         - Τα εξαρτημένα ηλικιωμένα άτομα  έχουν ανάγκη βοήθειας στις καθημερινές τους δραστηριότητες. - Η ιδρυματική περίθαλψη έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια .Φυσικά δεν είναι πλέον κατάλληλη επιλογή, αλλά και δεν καλύπτει τη γενική αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων που χρειάζονται βοήθεια. - Οι φροντιστές (μέλη της οικογένειας )των εξαρτημένων ηλικιωμένων , είναι συνήθως ηλικιωμένοι , με τα δικά  τους προβλήματα υγείας , που επιδεινώνονται από το βάρος της φροντίδας. - Oι νεότεροι φροντιστές , συνήθως, αναγκάζονται να βγουν στην αγορά εργασίας προκειμένου να συμβάλλουν στο οικογενειακό εισόδημα.       Το πρόγραμμα ΚΗΦΗ στο Δήμο Πρέβεζας ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2010 και παρέχει νοσηλευτική φροντίδα ,φροντίδα από τους κοινωνικούς φροντιστές καθώς και από το βοηθητικό προσωπικό στο σύνολο των ηλικιωμένων .    Από την αρχή της λειτουργίας της δομής υπάρχει συνεργασία με το ΚΑΠΗ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων, καθώς και με άλλους κοινωνικούς φορείς του Δήμου Πρέβεζας καθώς και δημόσιες υπηρεσίες (ΕΚΑΒ,  Νοσοκομείο ,αστυνομία πρόνοια κλπ).

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Καθ’ όλη την διάρκεια της  χρηματοδότησης τα στοιχεία που αφορούν τον δείκτη -Αριθμός ωφελούμενων- θα πραγματοποιείται από την ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.  και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου θα τηρείται αρχείο καταγραφής και παρακολούθησης των στοιχείων των ωφελούμενων. Καθώς επίσης θα συλλέγονται  στατιστικά δεδομένα  (φύλο, ηλικία κλπ) των ωφελούμενων με στόχο να διευκολύνεται η παρακολούθηση , η συνέργεια με άλλες δράσεις σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ καθώς και της διαδικασίας αξιολόγησης.   Π1.1 Ημερήσια φροντίδα- Απασχόληση.   Π1.2 Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης κοινωνικών δεξιοτήτων  Π1.3 Σίτιση Π1.4 Νοσηλευτική Φροντίδα Π1.5 Ιατρική Παρακολούθηση Π1.6 Παρουσιολόγια Στελεχών Π1.7 Παρουσιολόγια Ωφελούμενων Π1.8 Έντυπα παροχής υπηρεσιών Π1.9 Αρχείο καταγραφής και παρακολούθησης στοιχείων ωφελουμένων Π1.10 Υλικό/Αποδεικτικά υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Επίσης, θα διατηρείται έντυπο με την ονομασία «Έντυπο Παροχής Υπηρεσιών προς τους Ωφελούμενους» στο οποίο, κάθε μήνα, οι ωφελούμενοι/ες θα βεβαιώνουν τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών από το Κέντρο, υπογράφοντας στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου. Το έντυπο αυτό θα αποτελεί απόδειξη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δικαιούχου για κάθε Κέντρο που αυτός λειτουργεί.

Δείκτες Εκροών
  • 05502.Αριθμός υποστηριζόμενων δομών
  • 05503. Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών
Δείκτες Αποτελέσματος
  • 05504. Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες
Βίντεο σχετικά με το έργο

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.