Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προμήθεια 2 Οχημάτων - Τύπου MINI BUS για τη μεταφορά των ατόμων ΑΜΕΑ
Άξονας: 4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €183,000.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €183,000.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια 2 οχημάτων τύπου mini bus για την μεταφορά ατόμων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) που φιλοξενούνται στους συλλόγους: Σύλλογο γονέων και φίλων παιδιών με ειδικές ανάγκες νομού Άρτας «Αγία Θεοδώρα» και Σύλλογο γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αναπηρία «Αγκαλιά». Η μετακίνησή τους θα γίνεται ασφαλέστερα και πιο λειτουργικά για τα άτομα αυτά αφού τα οχήματα θα περιέχουν ράμπα εισόδου του αμαξιδίου, χειρολαβές, περισσότερες ζώνες ασφαλείας.
Κρισιμότητα
Η πράξη θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία των δύο ΚΔΗΦ, αφού τα άτομα με αναπηρία που εξυπηρετούνται από αυτά θα μετακινούνται με ειδικό όχημα τύπου mini-bus, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Για την εξοικονόμηση χρόνου αλλά κυρίως για την ασφάλεια των μεταφερόμενων ατόμων, απαιτείται η προμήθεια των εν λόγω οχημάτων τύπου λεωφορείου, τα οποία θα μπορούν να μετακινούν τους ωφελούμενους, δηλαδή τα άτομα με αναπηρία. Τα νέα οχήματα θα έχουν ράμπα εξυπηρέτησης των ατόμων με κινητικά προβλήματα, επιπλέον ζώνες ασφαλείας κ.α.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
2 οχήματα - mini bus εξυπηρέτησης ατόμων ΑΜΕΑ: Για το σύλλογο γονέων και φίλων παιδιών με ειδικές ανάγκες νομού Άρτας «Αγία Θεοδώρα» το όχημα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 16 θέσεις καθήμενων, 1 θέση συνοδηγού, την θέση του οδηγού και χώρο για 1 αμαξίδιο. Για το σύλλογο γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αναπηρία «Αγκαλιά» όπου φιλοξενεί περισσότερα άτομα με κινητικά προβλήματα, το όχημα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 7 θέσεις καθήμενων, 1 θέση συνοδηγού, την θέση του οδηγού και χώρο για 3 αμαξίδια.
Δείκτες Εκροών
  • SO031.Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται
Δείκτες Αποτελέσματος
  • Τ1665.Αριθμός δομών που ενισχύονται για να προσφέρουν βελτιωμένες /διευρυμένες υπηρεσίες

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.