Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων-ποδηλατόδρομων και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,394,371.26
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,394,371.26
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ανάπλαση κεντρικών οδών στην 1η Πολεοδομική Ενότητα της πόλεως της Ηγουμενίτσας με τη δημιουργία νέων πεζοδρομίων, ποδηλατόδρομου αμφίδρομης κατεύθυνσης, νησίδων πρασίνου, δικτύου ηλεκτροφωτισμού με την τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών σωμάτων, σημεία στάσεων, λωρίδων στάθμευσης οχημάτων επί των οδών αλλά και μεγάλου χώρου στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων έμπροσθεν του κλειστού Γυμναστηρίου, σημείων στάθμευσης ποδηλάτων και σταθμών ποδηλάτων, καθώς επίσης και χώρων αναψυχής.Συγκεκριμένα με την εκτέλεση του έργου λαμβάνει χώρα παρέμβαση σε τρεις οδούς της 1ης Πολεοδομικής Ενότητας, στην οδό Πινδάρου και στην οδό Δημοκρατίας (χαρακτηρισμένοι ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας) και στην οδό Λαδοχωρίου (συλλεκτήρια οδός). Το συνολικό μήκος των εν λόγω κεντρικών οδών ανέρχεται σε 770 m περίπου και το συνολικό μήκος του ποδηλατόδρομου υπολογίζεται σε 1 χιλ. περίπου. Παράλληλα κατασκευάζεται μία γέφυρα στην οδό Δημοκρατίας στη συμβολή της με το ρέμα Ξηροποτάμου, τοποθετούνται αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων μετά των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής, μετατοπίζονται αγωγοί δικτύου ύδρευσης, ενώ εγκαθίσταται δίκτυο άρδευσης και φύτευση πρασίνου, τοποθετούνται στάσεις λεωφορείων, καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων και ποδηλατοστάτες. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται και οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα λάβουν χώρα κατά την εκτέλεση της πράξης, καθώς και η απαραίτητη μετατόπιση των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) (ΟΤΕ και ΔΕΗ)
Κρισιμότητα
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται με την προτεινόμενη πράξη είναι η κάλυψη σύγχρονων υποδομών και η ανάγκη αναβάθμισης δημόσιων αστικών χώρων σε μια περιοχή της 1ης Π.Ε. Ηγουμενίτσας, η οποία μάλιστα περιλαμβάνει μεγάλα δημόσια κτίρια (σχολικό συγκρότημα Λυκείου, κλειστό γυμναστήριο που είναι προπονητικό κέντρο και τελούνται διασυλλογικοί αγώνες ομαδικών αθλημάτων, κτίριο ΙΚΑ) και γειτνιάζει με βασικές υποδομές του Δήμου Ηγουμενίτσας (εγκαταστάσεις παλαιού και νέου λιμένα, Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Θεσπρωτίας, κτίριο τελωνείου). Η υλοποίηση της πράξης θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της προς παρέμβαση περιοχής και θα της επιτρέψει να μπορεί να ανταποκρίνεται εφεξής στις σύγχρονες λειτουργικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των πόλεων. Επιπλέον με την υλοποίηση της πράξης αναμένεται να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα εμπόδισης μετακίνησης ατόμων με αναπηρία στην περιοχή παρέμβασης, αφού ο σχεδιασμός του βασικού έργου υποδομών έλαβε χώρα με γνώμονα την απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 (ΦΕΚ 2621 Β΄) “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα παραδοτέα της πράξης είναι η δημιουργία /ανάπλαση αστικών υπαίθριων χώρων συνολικής επιφάνειας 16.865 μ2. Το συνολικό μήκος των κεντρικών οδών που ανήκουν στην περιοχή παρέμβασης ανέρχεται σε 770 m περίπου. Κατασκευάζεται μία γέφυρα στην οδό Δημοκρατίας στη συμβολή της με το ρέμα Ξηροποτάμου, τοποθετούνται αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων μετά των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής, και μετατοπίζονται αγωγοί δικτύου ύδρευσης. Επιπλέον θα μετατοπιστεί το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ και ΟΤΕ σύμφωνα με την κατασκευή των προς παρέμβαση οδών.
Δείκτες Εκροών
  • CO38.Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.