Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,148,994.58
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,148,994.58
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το εν λόγω έργο αφορά σε παρεμβάσεις που στοχεύουν την «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Κεντρικών Σημείων Αστικού Ιστού της Πόλης της Άρτας».  Ο στόχος του έργου πρωτίστως, είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας του ελεύθερου δημόσιου χώρου, καθώς και η ανάδειξη των μνημείων της πόλης της Άρτας.Το κύριο υποέργο αφορά κατασκευαστικές παρεμβάσεις στις δύο πλέον τουριστικές-ιστορικές περιοχές της πόλης, της Παρηγορήτριας και του Κάστρου, όπου προβλέπεται η ολική ανάπλαση του χώρου.Το εμβαδό της περιοχής παρέμβασης είναι 11.451,00 τμ. και οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά αντικατάσταση πλακοστρώσεων, δενδροφυτεύσεις, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων.
Κρισιμότητα
Η περιοχή παρέμβασης αφορά την αστική αναζωογόνηση κεντρικών περιοχών της πόλης της Άρτας, ιδιαίτερου ιστορικού, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα επιλύσουν σειρά προβλημάτων και θα οδηγήσουν στην άμεση αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του δομημένου κοινόχρηστου χώρου στον κεντρικό αστικό ιστό της Άρτας. Τα βασικά προβλήματα που έρχεται να επιλύσει η Πράξη είναι τα ακόλουθα: • Το επιβαρυμένο τοπικό μικροκλίμα της περιοχής από ιδιότητες υφιστάμενων υλικών (µικρή ανακλαστικότητα, µεγάλη θερµοχωρητικότητα κλπ) σε συνδυασμό με τοπικές κλιματικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένο ποσοστό υγρασίας και ατμοσφαιρική ρύπανση) • Η έλλειψη λειτουργικών υπαίθριων χώρων και ειδικότερα ενός οργανωμένου δικτύου αυτών • Οι προβληματικές ροές πεζών και οχημάτων από το μικρό πλάτος πεζοδρομίων, την κακή κατάσταση πλακόστρωσης, κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από στάθµευση, φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων κλπ • Η έλλειψη προσβασιμότητας ΑμεΑ, άτομα με κινητικές αναπηρίες, με προβλήματα όρασης και ακοής, αντίληψης και ομιλίας και λοιπά εμποδιζόμενα άτομα • Η ανάγκη αναβάθμισης της αξίας του δημόσιου χώρου και η ένταξη αυτού στην καθημερινή ζωή των δημοτών • Αυξημένη κίνηση των αυτοκινήτων σε τουριστικές – ιστορικές περιοχές και χρήση πεζοδρομίων για στάθμευση • Σημαντικό πρόβλημα πρόσβασης στην περιοχή του Ι.Ν. Παρηγορήτριας για τα τουριστικά λεωφορεία • Ανάγκη αύξησης ήπιων μορφών μετακίνησης • Περιοχές, περιμετρικά σημαντικότατων μνημείων αρχαίων, βυζαντινών και νεωτέρων, που ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν τύχει της ανάλογης ανάδειξης • Εξυπηρέτηση πλήθους χρηστών με διαφορετικές ανάγκες • Υποβαθμισμένο περιβαλλοντικά δομημένο περιβάλλον, όπου δεν επιτυγχάνονται συνθήκες θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης Ο επανασχεδιασμός του χώρου κρίνεται επιτακτικής σημασίας καθώς ο στόχος της παρέμβασης είναι πολύπλευρος και περιλαμβάνει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την αύξηση της χρήσης και της αξίας του δημόσιου χώρου καθώς και τη βελτίωση του τοπικού μικροκλίματος. Η αστική αναζωογόνηση που θα επέλθει θα ενισχύσει τις δυνατότητες ιστορικού, θρησκευτικού και αρχαιολογικού τουρισμού με την ανάδειξη των δύο εκ των σημαντικότερων μνημείων του Δήμου. Παράλληλα, πρόκειται να αναδειχθεί η άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Άρτας, αφού στην περιοχή παρέμβασης πραγματοποιείται σειρά εκδηλώσεων, όπως το Πολιτιστικό Καλοκαίρι, η Βυζαντινή Εβδομάδα, ο Δρόμος του Γιοφυριού κλπ
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα παραδοτέα της πράξης περιλαμβάνουν αναβαθμισμένη επιφάνεια δημόσιου χώρου, συνολικού εμβαδού 11.451 τμ. 
Δείκτες Εκροών
  • CO38.Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1620.Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.