Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κατασκευή πλατείας στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €254,810.17
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €254,810.17
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή της πλατείας  στο Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 23Α  του οικισμού Εθνικής Αντιστάσεως, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας χώρος εκδηλώσεων, συνάντησης αλλά και ξεκούρασης των κατοίκων της οικισμού αλλά και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα. Παράλληλα κατασκευάζονται οι γύρω από την πλατεία πεζόδρομοι καθώς και ο χώρος στάθμευσης οχημάτων δίπλα ακριβώς από το χώρο της πλατείας.Με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται η ανάπλαση και αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης, η βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού χώρου και η ορθολογική διαχείρισή του με άμεσα αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής καθώς και τυχόν επισκεπτών
Κρισιμότητα
Η Εθνική Αντίσταση είναι ένας νεοδομημένος αστικός οικισμός με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Η περιοχή παρέμβασης, που αποτελεί κομβικό και κεντροβαρικό σημείο για όλο τον οικισμό διότι πλησίον αυτής κατασκευάστηκαν πρόσφατα το 3θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο και το 6τάξιο Δημοτικό Σχολείο (μάλιστα υποδέχονται μαθητές και από άλλους κοντινούς οικισμούς), δεν έχει μέχρι σήμερα αξιοποιηθεί. Με την υλοποίηση της πράξης επιλύεται το πρόβλημα της αναγκαιότητας δημιουργίας μιας κεντρικής πλατείας στον οικισμό και ενός χώρου συλλογικών και πολυεπίπεδων κοινωνικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα συντελείται αναβάθμιση της αισθητικής ποιότητας και καλύτερη οργάνωση του δημόσιου χώρου με κοινωνικές, πολιτιστικές και οικολογικές προεκτάσεις. Επιπλέον η πράξη θα συμβάλλει περαιτέρω στη δόμηση και ανάπτυξη του οικισμού αλλά και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των μαθητών των γύρω σχολείων, των περιοίκων αλλά και των εκάστοτε επισκεπτών στην περιοχή παρέμβασης.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα παραδοτέα της πράξης είναι η κατασκευή μιας πλατείας στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης, πεζόδρομων ως οδοί πρόσβασης προς την πλατεία και ενός χώρου στάθμευσης οχημάτων επιφάνειας συνολικής επιφάνειας 3.726 μ2.
Δείκτες Εκροών
  • CO38.Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.