Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΖΩΟΔΟΧΟΥ
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,006,065.43
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,006,065.43
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου συλλογής και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και τη σύνδεσή του με την περιμετρική τάφρο δικτύου ομβρίων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Ιωαννίνων, για την βελτίωση της αντιπλημμυρικής υποδομής του οικισμού Ζωοδόχου του Δήμου Ζίτσας, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Κρισιμότητα
Αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα κατασκευής της απαραίτητης υποδομής διαχείρισης των ομβρίων υδάτων του οικισμού της Ζωοδόχου. Η κατασκευή των προτεινόμενων αγωγών, θα ανακουφίσει σημαντικά το σύνολο της περιοχής μελέτης όπου σήμερα λιμνάζουν τα όμβρια ύδατα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα υδρολίσθησης στα κινούμενα οχήματα αλλά και ατυχήματα στους πεζούς. Η όλη περιοχή χρίζει άμεσης αντιπλημμυρικής παρέμβασης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των λιμναζόντων ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Ζωοδόχου.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Πλήρες λειτουργικό δίκτυο συλλογής και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους 3.830 μ. περίπου, στον οικισμό Ζωοδόχου.
Δείκτες Εκροών
  • 08711.Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
  • CO20.Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.