Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Άξονας: 3.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €17,937,913.98
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €17,383,128.13
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το έργο αφορά στην κατασκευή / βελτίωση τμημάτων του εθνικού και του τοπικού οδικού δικτύου και αποτελεί βασική παρέμβαση για την ανάδειξη του Αρχαιολογικού πάρκου Νικόπολης. Πρόκειται για έργο με την υλοποίηση του οποίου παρακάμπτεται η ημερήσια κυκλοφορία από τον Αρχαιολογικό χώρο, χωρίς ταυτόχρονα να αποκόπτεται η πρόσβαση σε αυτόν. Παρακάμπτεται η συνεχής κυκλοφορία οχημάτων και βαρέων οχημάτων που κινούνται στην Εθνική Οδό (ΕΟ) Ηγουμενίτσα - Πρέβεζα και ταυτόχρονα ενισχύεται, με την κατασκευή κόμβων διαφόρων τύπων, η ασφαλής πρόσβαση των οχημάτων στον αρχαιολογικό χώρο και στους όμορους οικισμούς. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται επίσης εργασίες αναβάθμισης / βελτίωσης όμορων υφιστάμενων οδικών αξόνων.
Κρισιμότητα
Με την υλοποίηση του έργου, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», θα αναβαθμιστεί μία οδός με βελτιωμένα επίπεδα ασφάλειας και εξυπηρέτησης, ώστε να αναβαθμιστεί η κυκλοφοριακή λειτουργία και ταυτόχρονα να εκτραπεί η κίνηση οχημάτων από το εσωτερικό του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Περιλαμβάνονται τα οδικά έργα τα οποία απεικονίζονται στη γενική οριζοντιογραφία της πράξης, όπου αποτυπώνεται το όριο διαχωρισμού του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με τις υπόλοιπες επεμβάσεις-κατασκευές και συγκοινωνιακά έργα, που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες μελέτες ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης. Θα αναβαθμιστεί η οδός βόρεια της ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας που συνδέει την υφιστάμενη Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων με την παραλιακή οδό, με τυπική διατομή τετράιχνης οδού, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,75μ. και ΛΕΑ πλάτους 0,50μ., με κεντρική νησίδα διαχωρισμού των κατευθύνσεων. Κατά μήκος της οδού θα κατασκευαστούν τέσσερις (4) ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, για την ασφαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας. Στη συμβολή της εν λόγω οδού, που συνδέει την Ε.Ο. Πρέβεζας Ιωαννίνων με την Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, στο ύψος του οικισμού του Μύτικα, θα κατασκευαστεί ανισόπεδος κόμβος με τεχνικό κάτω διάβασης. Θα βελτιωθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά παρόδιων οδών (δύο) σε μήκος σύνδεσής τους, από τις ήδη χαρακτηρισμένες Ε.Ο.1 (ΕΟ.21 Φιλιππιάδα (από ΕΟ.5) - Πρέβεζα) και Ε.Ο.2 (ΕΟ.19 στο τμήμα Πρέβεζα - Αρχάγγελος) έως την οριζόμενη απόσταση της παρ. 2 του άρθ. 25 κεφ. Δ του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23/Α). Θα βελτιωθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας από τη θέση Ακρίβη έως τη θέση Μονολίθι σε οδό δίιχνη με μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ. και ΛΕΑ 0,25μ. ανά κατεύθυνση. Κατά μήκος της οδού θα κατασκευαστούν και δύο ισόπεδοι κόμβοι (Ι/Κ), στη συμβολή της οδού με την Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων και στη συμβολή με την Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. Προσαρμογή – βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδικών τμημάτων των οδών που συμβάλουν στον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Μύτικα. Επίσης, κατασκευάζονται όλα τα συνοδά έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης και διευθέτησης ομβρίων υδάτων των συγκοινωνιακών έργων. Φωτισμός κόμβων και οδών και εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης, σήμανση και ασφάλιση οδών. Στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνονται οι μετατοπίσεις των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, οπτικών ινών και ΔΕΥΑΠ.
Δείκτες Εκροών
  • CO13.Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών
  • CO14.Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών
Δείκτες Αποτελέσματος
  • Τ1667.Χρονοαπόσταση

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.