Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμφιθέας και Αγ. Ταξιάρχη Δήμου Νικολάου Σκουφά
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €3,355,028.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €3,215,167.48
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το έργο αφορά στην κατασκευή του δικτύου συλλογής ακαθάρτων των οικισμών Αγίου Ταξιάρχη και Αμφιθέας του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Το δίκτυο συλλογής ακαθάρτων των οικισμών αποτελείται από σωλήνες PVC και τα ακάθαρτα οδηγούνται στην υπό κατασκευή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κομποτίου. Το έργο επίσης περιλαμβάνει την κατασκευή 5 αντλιοστασίων στην περιοχή της Αμφιθέας, καθώς και τις δαπάνες σύνδεσης των αντλιοστασίων με τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και παρακολούθησης των εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Άρτας. 
Κρισιμότητα
Σήμερα οι οικισμοί Αγ. Ταξιάρχη και Αμφιθέας του Δήμου Νικολάου Σκουφά δεν διαθέτουν εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων και τα λύματα δεν οδηγούνται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ). Οι οικισμοί εξυπηρετούνται από απορροφητικούς βόθρους με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής.Η ανάγκη υλοποίησης του έργου επισφραγίζεται από το γεγονός ότι μετά από την μακροχρόνια διάθεση των ανεπεξέργαστων λυμάτων στο έδαφος μέσω των απορροφητικών βόθρων η ρύπανση του υπεδάφους και κατ' επέκταση των υπογείων υδροφορέων, έχει επιβαρυνθεί αρκετά και απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων, ώστε να αποκατασταθεί η οικολογική ισορροπία καθώς από τις περιοχές αυτές διέρχονται πολλά ρέματα τα οποία καταλήγουν στον Αμβρακικό κόλπο. Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων εγγυάται την προστασία της δημόσιας υγείας και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Με το παρόν έργο θα κατασκευαστούν: 9.283 μ. αγωγοί PVC Φ200 έως Φ350, 992 μ. αγωγοί HDPE, 349 τεμ. προκατασκευασμένα φρεάτια και 5 τεμ. αντλιοστασίων. Στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνονται οι αρχαιολογικές έρευνες και η σύνδεση των αντλιοστασίων με την ΔΕΔΔΗΕ.
Δείκτες Εκροών
  • CO19.Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
Δείκτες Αποτελέσματος
  • Τ1661.Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.