Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Δήμου Αρταίων
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €13,821,501.60
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €13,411,142.08
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το έργο αφορά στην κατασκευή των εσωτερικών δικτύων και των αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Βλαχέρνας, Γραμμενίτσας, Ελεούσας, Γλυκορρίζου, Λιμίνης και Αγίας Τριάδας Κεραματών, καθώς και των αγωγών μεταφοράς του συνόλου των λυμάτων των οικισμών στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της πόλης της Άρτας. Το κατασκευαζόμενο δίκτυο θα είναι συνολικού μήκους 40.918 μ., εκ των οποίων τα 26.880 μ. αφορούν βαρυτικό δίκτυο και τα 14.038 μ. καταθλιπτικό δίκτυο. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή 10 αντλιοστασίων. Το σύνολο του έργου θα υλοποιηθεί από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Άρτας σε υφιστάμενες οδούς. 
Κρισιμότητα
Η σκοπιμότητα υλοποίησης της Πράξης έχει σκοπό την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων από έξι οικισμούς του Δήμου Αρταίων μέχρι τον τελικό υφιστάμενο αποδέκτη, την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Άρτας. Η προτεινόμενη Πράξη θα υλοποιηθεί σε περιοχή του Δήμου Αρταίων που έως σήμερα, δεν υφίσταται αποχετευτικό δίκτυο και ο πληθυσμός - κάτοικοι και επιχειρήσεις - εξυπηρετείται από βόθρους. Το έργο στοχεύει την εξασφάλιση ενός σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων που θα επιτρέπει τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του με συνεχή έλεγχο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. Το έργο θα αναβαθμίσει την ποιότητα του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων ενώ θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των υπερχειλίσεων των σηπτικών βόθρων και την ανεξέλεγκτη διάθεση των βοθρολυμάτων στην περιοχή μελέτης. Η αναγκαιότητα της Πράξης συνδέεται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος, της υγιεινής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Αρταίων, καθώς μεγάλη έκταση του Δήμου και της περιοχής μελέτης αποτελεί γη υψηλής παραγωγικότητας σε εγγύτητα με τον ποταμό Άραχθο. Η προστασία του ποταμού Αράχθου αποτελεί βασικό στόχο της εν λόγω πράξης και ακολούθως, η προστασία του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, ο οποίος είναι ο τελικός αποδέκτης και περιλαμβάνεται στους υγρότοπους Ramsar Διεθνούς σημασίας, στο οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και έχει χαρακτηρισθεί ως Τόπος Κοινοτικής σημασίας, Ζώνη Ειδικής Προστασίας και Καταφύγιο Άγριας Ζωής.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων συνολικού μήκους 40.918 μ., εκ των οποίων τα 26.880 μ. αφορούν δίκτυο βαρύτητας και τα 14.038 μ. δίκτυο κατάθλιψης και δέκα (10) αντλιοστάσια, στους οικισμούς Βλαχέρνας, Γραμμενίτσας, Ελεούσας, Γλυκορρίζου, Λιμίνης και Αγίας Τριάδας Κεραματών του Δήμου Αρταίων.
Δείκτες Εκροών
  • CO19.Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
Δείκτες Αποτελέσματος
  • Τ1661.Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.