Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,250,000.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,250,000.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου

Το κτίριο του Οθωμανικού Λουτρού (χαρακτηρισμένο ως μνημείο με το Π.Δ. 11-6-1925 (ΦΕΚ 152/Α/16-6-25) είναι από τα πρωιμότερα σωζόμενα οθωμανικά μνημεία μέσα στο Φρούριο των Ιωαννίνων και συνδέεται άμεσα με την περιοχή της ΒΑ Ακρόπολης και το συγκρότημα του Τζαμιού Ασλάν Πασά, (Μεντρεσσές, Εστία και Βιβλιοθήκη) που αποτελεί μια ενότητα διατηρητέων Οθωμανικών μνημείων με θρησκευτική, κοινωνική και εκπαιδευτική χρήση. Το κτίριο, κατασκευασμένο στον 17ο αιώνα, έχει την συνήθη διάταξη λουτρών (χαμάμ) και σώζεται σήμερα ημιερειπωμένο, αλλά με δυνατότητα να αποκατασταθεί μορφολογικά σε σημαντικό βαθμό. Με τις προτεινόμενες εργασίες επισκευής, στερέωσης και αποκατάστασής του καθίσταται ένα επισκέψιμο μνημείο που αναδεικνύει τον αρχιτεκτονικό τύπο των λουτρών με άρτιο και εποπτικό τρόπο, και εντάσσεται στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της ΒΑ Ακρόπολης για την δημιουργία Πολιτιστικού πάρκου.

Κρισιμότητα

Το έργο περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών» και εντάσσεται στην ευρύτερη προγραμματιζόμενη αποκατάσταση και αναβάθμιση της περιοχής, με τη συνεργασία του Δήμου Ιωαννιτών και του Υπουργείου Πολιτισμού. Η υλοποίηση των επεμβάσεων είναι αναγκαία, διότι στοχεύει στη διαφύλαξη του οικιστικού αποθέματος της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης Ιωαννίνων, αναδεικνύει το αστικό τοπίο και αναβαθμίζει το αστικό πράσινο, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, επεκτείνει το τουριστικό προϊόν και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα. Το Οθωμανικό λουτρό είναι από τα πρωιμότερα σωζόμενα οθωμανικά μνημεία στα Ιωάννινα (αρχές 17οu αι.), συνδεδεμένο άμεσα με τα κτίρια της ΒΑ Ακρόπολης του Κάστρου των Ιωαννίνων (συνοδευτικά κτίρια του τζαμιού του Ασλάν πασά). Η προτεινόμενη επισκευή, αποκατάσταση και ανάδειξή του με εφαρμογή των αρχών προστασίας και των προδιαγραφών επιστημονικής αναστήλωσής του, θα το διασφαλίσει από την φθορά του χρόνου, των σεισμών και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να διατηρηθεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του αρχιτεκτονικού τύπου του λουτρού και φορέα ιστορικής μνήμης της εποχής κατασκευής του.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το κτίριο του οθωμανικού λουτρού εμβαδού 290μ2 στερεωμένο, αναστηλωμένο, αποκατεστημένο, επισκέψιμο και λειτουργικό μαζί με τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του διαμορφωμένο με πλακόστρωση. Μελέτη και Υλοποίηση Φωτισμού και Πυρασφάλειας. Επικαιροποίηση Μελέτης ΗΜ που έχει εκπονηθεί από το Δήμο Ιωαννίνων. Αρχιτεκτονική αποτύπωση τεκμηρίωσης προόδου εργασιών. Φωτογραφίες και σχέδια τεκμηρίωσης των εργασιών του έργου. Πληροφοριακό υλικό σε έντυπη μορφή που θα περιλαμβάνει οδηγό, φυλλάδιο και φυλλάδιο σε γραφή Braille. Πληροφοριακές πινακίδες (και σε γραφή Braille). Διοργάνωση ημερίδας – φωτογραφικής έκθεσης.

Δείκτες Εκροών
  • CO09.Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών
Δείκτες Αποτελέσματος
  • Τ1662.Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.