Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών στο Κάστρο Ιωαννίνων
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €2,394,785.24
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €2,394,785.24
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το παρόν έργο εντάσσεται στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών, που έχει ως στόχο την ανάδειξη της πόλης των Ιωαννίνων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έργα ανάδειξης των ιδιαίτερων στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και έργα αστικής αναζωογόνησης. H περιοχή παρέμβασης του έργου βρίσκεται εντός του Κάστρου της πόλης των Ιωαννίννων και αφορά σε δημόσιους χώρους, πλατώματα και οδούς που βρίσκονται δυτικά της ακρόπολης του Τεμένους Ασλάν και σήμερα παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει ορισμένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης, μεταξύ των οποίων το Οθωμανικό Λουτρό, την Οθωμανική Βιβλιοθήκη, το Σουφαρί Σαράι, τα σημαντικά μνημεία του Τεμένους Ασλάν και του Οθωμανικού ιεροδιδασκαλείου (Μεντρεσέ) στη βορειοανατολική Ακρόπολη του Κάστρου, την Εβραϊκή Συναγωγή και την οικία του Καλού Πασά. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις συγκεκριμένα αφορούν στην διαμόρφωση της περιοχής της Πλατείας Γλυκήδων, των οδών Ιστορικού Προκοπίου, Γλυκήδων και Σουγδούρη. Με τις παρεμβάσεις αυτές αναβαθμίζεται η περιοχή κυκλοφοριακά, αναδεικνύεται αισθητικά, γίνεται προσβάσιμη από Άτομα Με Αναπηρίες (ΑμεΑ), δημιουργούνται χώροι πρασίνου, στάθμευσης, διαδρομές πεζών και ΑμεΑ, βελτιώνονται τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) και προβάλλονται τα μνημεία της περιοχής.
Κρισιμότητα
Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών. Η επέμβαση στην περιοχή αποτελεί όχι μόνο ένα δείγμα σεβασμού προς την ιστορικότητα του τόπου, αλλά μαζί με τις πεζοδρομήσεις που έχουν ολοκληρωθεί στα Μπεζεστένια και στο κέντρο της πόλης και τις αναπλάσεις που ξεκινάνε στην περιοχή Σιαράβα, αποτελούν ένα σύνολο παρεμβάσεων που αφορούν στο παρόν και το μέλλον της πόλης των Ιωαννίνων. Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στην αναζωογόνηση μιας ιστορικής περιοχής της πόλης και τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζών, καθιστώντας την περισσότερο ελκυστική για τον επισκέπτη. Με την προτεινόμενη πράξη επιχειρείται η ανάδειξη και αναβάθμιση της υποβαθμισμένης σήμερα περιοχής γύρω από την πλατεία Γλυκήδων (Δυτικά της ΒΑ ακρόπολης του Κάστρου) που παρά τη σημαντικότητά της παρουσιάζει εδώ και δεκαετίες εικόνα εγκατάλειψης. Πρόκειται για έναν κοινόχρηστο χώρο σημαντικής έκτασης που είναι απολύτως αναγκαίο και επείγον να αναβαθμισθεί διότι αποτελεί μια από τις βασικές εισόδους στον ιστορικό οικισμό, και την βασική διαδρομή των επισκεπτών για επίσκεψη στο Δημοτικό Μουσείο στην ΒΑ Ακρόπολη και είναι σε άμεση επαφή με πολλά σημαντικά μνημεία που απαιτούν άμεση φροντίδα και αναστήλωση.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Η περιοχή μεταξύ των οδών Γλυκήδων, Ιστορικού Προκοπίου και Σουγδούρη, καθώς και η πλατεία Γλυκήδων, συνολικού εμβαδού 11 στρεμμάτων, αναδιαμορφωμένη, πεζοδρομημένη, προσβάσιμη από ΑΜΕΑ, με ανακαινισμένα δίκτυα, διαμορφώσεις πρασίνου και με τον απαραίτητο εξωτερικό φωτισμό και σήμανση.
Δείκτες Εκροών
  • CO38.Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1620.Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.