Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δημιουργία «Κέντρου για το Παιδί»
Άξονας: 4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €3,140,294.49
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €3,140,294.49
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η προτεινόμενη πράξη αναφέρεται στην δημιουργία "Κέντρου για το Παιδί" στον Δήμο Ιωαννιτών στο παραχωρηθέντα χώρο του παλαιού "Ασύλου Ανιάτων", η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και μη. Επιπλέον μέσω των παρεμβάσεων που προβλέπονται στις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, θα οδηγήσει στην ουσιαστική αξιοποίηση ενός χώρου που εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται σε κατάσταση εγκατάλειψης και διάλυσης, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την περιοχή παρέμβασης, όπως προβλέπεται άλλωστε και στο εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιωαννιτών. Το "Κέντρο για το Παιδί" θα υλοποιηθεί με: 1. Ανέγερση κτιρίου 1 (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), επιφανείας 635,34 τμ που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία (εγκατάσταση ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και των αιθουσών των Εργαστηρίων αυτών, συνολικής δυναμικότητας 40 ατόμων) 2. Ανέγερση Κτίριο 2 (ΚΔΑΠ τυπικής ανάπτυξης), επιφανείας 490,34 τμ, που θα εξυπηρετεί σε δύο βάρδιες 50 παιδιά τυπικής ανάπτυξης 3 . Διαμόρφωση και εξοπλισμό υπαίθριου χώρου του συγκροτήματος με γνώμονα την απρόσκοπτη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία σε αυτόν 4. Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού λειτουργίας
Κρισιμότητα
Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών. Η πράξη αφορά την δημιουργία ενός σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου κτιριακού συγκροτήματος, το οποίο θα αποτελέσει το «Κέντρο για το Παιδί» και η σκοπιμότητα του είναι εύλογη καθώς θα αναπτύσσονται και θα παρέχονται πολύπλευρες δράσεις και προγράμματα κοινωνικής μέριμνας και κοινωνικής προστασίας. Στο «Κέντρο για το Παιδί» θα αναπτυχθούν και θα λειτουργήσουν δομές κοινωνικής μέριμνας για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και μη.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Υποέργο 1: Δημιουργία "Κέντρου για το Παιδί", το οποίο περιλαμβάνει: - ΚΤΙΡΙΟ 1: ΚΔΑΠ-ΜΕΑ - ΚΤΙΡΙΟ 2.: ΚΔΑΠ Τυπικής Ανάπτυξης - Διαμορφωμένο και εξοπλισμένο Υπαίθριο χώρο Υποέργο 2: Προμήθεια Εξοπλισμού για την Δημιουργία "Κέντρου για το Παιδί" Δήμου Ιωαννιτών
Δείκτες Εκροών
  • SO031.Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται
Δείκτες Αποτελέσματος
  • Τ1665.Αριθμός δομών που ενισχύονται για να προσφέρουν βελτιωμένες /διευρυμένες υπηρεσίες

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.