Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €2,110,571.91
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €2,110,571.91
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η πράξη περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ορισμένων οδών περιμετρικά του κάστρου Αγίου Ανδρέα στην Πρέβεζα σε πλακόστρωτους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας καθώς και τη δημιουργία χώρου πρασίνου περί των τειχών του κάστρου και στην πλατεία της λέσχης αξιωματικών. Κατά μήκος της τάφρου κατασκευάζεται πεζοδρόμιο με όδευση τυφλών και όπου το επιτρέπει το πλάτος της τάφρου δημιουργούνται θέσεις με καθιστικά και σκίαση. Η πράξη περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα τείχη του κάστρου από την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων καθώς και υπογειοποίηση του δικτύου ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η πράξη εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ανάπλασης της πόλης της Πρέβεζας, με βασική κατεύθυνση την επέκταση και σύνδεση των πλακόστρωτων πεζόδρομων και την ενοποίηση των κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου της πόλης.
Κρισιμότητα
Η ανάπτυξη των πόλεων έχει γίνει ασυνεχής, αφήνοντας μη αναπτυγμένες περιοχές μέσα στο εσωτερικό του συστήματός τους, το οποίο τώρα πρέπει να συνδεθεί πιο στενά. Η πόλη της Πρέβεζας, ένα οικιστικό κέντρο 2ου επιπέδου, προκειμένου να μετεξελιχθεί σε μία λειτουργική πόλη που θα υπηρετεί τον άνθρωπο, όπως προβλέπεται και από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο πόλεως Πρέβεζας (Γ.Π.Σ.) και το ΣΒΑΚ, χρήζει παρεμβάσεων ώστε να παρέχει στους πολίτες ασφάλεια και άνεση. Μία τέτοια παρέμβαση είναι και αυτή που προτείνεται και αφορά την περιοχή περιμετρικά του κάστρου του Αγ. Ανδρέα. Σκοπός, επομένως, της προτεινόμενης πράξης είναι: • Η αναβάθμιση ενός μεγάλου σε έκταση και σε σημασία δημόσιου χώρου στο κέντρο της πόλης της Πρέβεζας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές, λειτουργικές και περιβαλλοντικές ανάγκες. • Η αύξηση των διαθέσιμων χώρων πρασίνου. • Η δημιουργία ενός δικτύου νέων και υφιστάμενων δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με σκοπό τη διευκόλυνση των μετακινήσεων για πεζούς και άτομα με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης. • Η δημιουργία άνετων και ευχάριστων κοινόχρηστων χώρων για τους πολίτες και τους επισκέπτες. • Η ανάδειξη του κάστρου, ενός ιστορικού μνημείου της πόλης.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Σκοπός της πράξης είναι η παράδοση ενός δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας περιμετρικά των τειχών του Κάστρου του Αγ. Ανδρέα στην Πρέβεζα, συνολικής επιφάνειας 9.396 τ.μ. περίπου. Επιπλέον, προβλέπονται η υπογειοποίηση του δικτύου ρεύματος και σημειακές παρεμβάσεις στα τείχη του κάστρου.
Δείκτες Εκροών
  • CO38.Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1614.ΕΚΠΟΜΠH ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ EKTOΣ ΣΕΔΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.