Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΙΔΡΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ [ΝΕΣΣΗΣ ΣΠΥ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ] [ΗΠΕ7-0051002]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €9,654.19
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €9,654.19
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η επένδυση στο ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτεί ισχυρή στρατηγική τοποθέτηση των προσφερόμενων προϊόντων, ώστε να ανταποκριθεί στη μεταβλητότητα της ζήτησης και στον εντεινόμενο ανταγωνισμό. Στόχος της είναι να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες, ενισχύοντας τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης. Οι στόχοι που έχουν θεσπιστεί είναι: - Δυναμικό branding μέσω σύγχρονων και άρτιων ψηφιακών υποδομών αλλά και εμπλουτισμένων υπηρεσιών, με σκοπό τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τα κοινωνικά μέσα της επιχείρησης. - Εντατική προώθηση σε νέες αγορές, με στόχευση συγκεκριμένων προφίλ καταναλωτών. - Αξιοποίηση ειδικών δράσεων προσέλκυσης καταναλωτικού κοινού μέσω τεχνικών όπως τα κουπόνια προσφορών, διαγωνισμοί, ειδικές εκπτώσεις, με στόχο την αύξηση του user engagement. - Διαθεσιμότητα περιεχομένου σε περισσότερες της μίας γλώσσες. - Συχνή ενημέρωση και εμπλουτισμός περιεχομένου στα μέσα της επιχείρησης. Οι τρόποι με τους οποίους αναμένεται να κοινωνήσει την στρατηγική αυτή θα είναι: -Social Media: Θα δοθεί προτεραιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στοχεύοντας στο fan growth των μέσων αυτών (Facebook, Twitter, Instagram κ.τ.λ. ) και στην μεγάλη προοπτική που εμφανίζουν τα μέσα αυτά. -Διαφήμιση οn-line: Χρήση διαδραστικών banners, αναδυόμενων παραθύρων (pop up windows) και υπερσυνδέσεων (hyperlinks) και σε μηχανές αναζήτησης ευρείας χρήσης (όπως Yahoo και Google). - Διαφήμιση βάσει περιεχομένου (content based) σε σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης ιστοσελίδες, φόρουμ κλπ. -Αξιοποίηση της αλληλεπίδρασης χρηστών στα μέσα αυτά, με στόχο τη συχνή ανατροφοδότηση σχετικά με το επίπεδο των υπηρεσιών της (κριτικές, θετικά σχόλια, συστάσεις, κλπ). Αυτό το είδος διαφήμισης λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και καλλιεργεί εμπιστοσύνη στο δυνητικό πελατολόγιο της επιχείρησης. Λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, γίνεται αντιληπτό ότι επιλέγονται τα πλέον αποτελεσματικά επικοινωνιακά μέσα που εξυπηρετούν άριστα τους στρατηγικούς στόχους μιας ισχυρής ταυτότητας καθώς και της προώθησης της εικόνας της επιχείρησης.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1606.Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.