Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ [ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ] [ΗΠΕ7-0050816]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €10,344.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €10,344.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Στόχος της επένδυσης είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Σκοποί του παρόντος επιχειρηματικού σχεδίου είναι: •Η δημιουργία μιας νέας σύγχρονης δυναμικής ιστοσελίδας η οποία θα βοηθήσει την επιχείρηση να προβληθεί και να αποκτήσει εταιρική ταυτότητα. •Η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος που θα συνδέεται με την ιστοσελίδα και θα μπορέσει να αυξήσει το πελατολόγιο της επιχείρησης στη τοπική αγορά. •Η προμήθεια καινούργιου εξοπλισμού μηχανοργάνωσης που θα ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες της επιχείρησης. •Η προβολή και προώθηση της επιχείρησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κρίνεται αναγκαία καθώς είναι ο πλέον σύγχρονος, άμεσος και αποτελεσματικός τρόπος διαφήμισης σήμερα.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1606.Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.