Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις Online Booking [ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] [ΗΠΕ7-0055132]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €8,752.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €8,752.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Εκτός από τα φυλλάδια και τις ειδικές επιγραφές που χρησιμοποιεί ήδη η επιχείρηση θα υπάρξει η νέα ιστοσελίδα , ηλεκτρονική ενημέρωση και προβολή στα social media και στη συνέχεια προσωπική επαφή με όλες τις συναφείς συμπληρωματικές επιχειρήσεις Και κυρίως θα γίνει συνεχής προβολή και διαφήμιση απο τα ηλεκτρονικά μέσα όπως παρουσιάζεται και στην προσφορά της Κ.Δ 3 . Βασικό εργαλείο επικοινωνίας θα είναι φυσικά η ιστοσελίδα μας και η προβολή μέσω των (socialmedia (Instagram , FacebookPage , YouTube) ,όπως θα διευκολύνεται μετά την υλοποίηση της παρούσης επενδυτικής πρότασης
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1606.Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.