Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ [Ε. ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.] [ΗΠΕ7-0055277]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €12,000.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €12,000.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το επενδυτικό σχέδιο είναι καταρτισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις άμεσες ανάγκες του φορέα επένδυσης για περεταίρω ανάπτυξη. Περιλαμβάνει, δαπάνες αυτοματοποίησης των διεργασιών και εισαγωγή ευφυών συστημάτων, όπως : - Την προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής/λογισμικών τελευταίας τεχνολογίας στην δομή της επιχείρησης. - Την προβολή της επιχείρησης σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης (Social Media) που συνεισφέρουν στην επιτυχημένη παρουσία μιας σύγχρονης επιχείρησης. - Την δημιουργία ιστοσελίδας και την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) σε σύγχρονα πρότυπα που θα περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία πώλησης των ψηφιακών υπηρεσιών της επιχείρησης στο διαδίκτυο. - Την παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένη εταιρία μελετών, για Σύνταξη/Υποβολή Επενδυτικού Σχεδίου και Παρακολούθησης φακέλου και Οικονομοτεχνικής Διοίκησης Έργου. Κύριος στόχος της επιχείρησης, είναι η αξιοποίηση και εγκατάσταση νέων τεχνολογιών υποστήριξης των υπηρεσιών της, να εισχωρήσει δυναμικά στον χώρο και στον κλάδο της μέσα από τη ψηφιακή τεχνολογία, να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, η αύξηση πωλήσεων-πελατολογίου και τζίρου, η δυνατότητα κατάργησης μεσαζόντων και εξοικονόμηση πόρων, προκειμένου η επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική με προοπτική κερδοφορίας και βιώσιμης πορείας.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1606.Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.