Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών [ΝΑΝΟΣ ΧΡΙ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ] [ΗΠΕ7-0049888]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €9,140.51
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €9,140.51
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Με το παρόν επενδυτικό σχέδιο, στα πλαίσια της δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) ΙΙ» του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, η υφιστάμενη επιχείρηση προσδοκά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της προμήθειας μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού ,την εγκατάσταση δυναμικής ιστοσελίδας και την προβολή – διαφήμιση της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση θα προμηθευτεί μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιο, και αμεταχείριστο. Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Απόφασης Ένταξης.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1606.Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.